Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
För beställare - vår vårdkedja
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Utslussningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Kung Rane
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

SSIL-omdömen

 Ur 2021 års kvalitetsrapport
SSIL logo           

Mottagande och introduktion, samlat betyg: 8.9

9: Klienten fick ett bra mottagande.
9: Med tanke på omständigheterna så var mottagandet av klienten väldigt bra.
8: Mottagandet var bra
9: Mottagandet av klienten var bra.
7: Klienten fick ett bra mottagande, klienten har varit placerad där tidigare också.
8: Det var ett bra mottagande av klienten.
8: Mottagandet och introduktionen var bra.

Uppföljning och rapportering kring klienten, samlat betyg: 8.9

9: De gjorde ett mycket bra arbete med klientens genomförandeplan.
9: Rapporteringen fungerade jättebra.

10: De är noga med månadsrapporter och ringer så fort det är något.

Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete kring klientens genomförandeplan (upprättande, revideringar, arbetet enligt denna plan etc.), vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1 = mycket dåligt och 10 = bästa tänkbara?

10: Arbetet kring klienten var jättebra, de var väldigt engagerad och de gjorde mer än de skulle ha gjort. När klienten bodde där så uppdagades det mer och de tog itu med allt som kom fram.

10: Deras arbete att motivera klienten var jättebra.

10: Uppföljning och rapportering var väldigt bra, både muntlig och skriftlig.

10: De har gjort ett fantastiskt jobb med genomförandeplanen. De har fått en vårdplan av mig och sedan utfört och levererat ett jättebra jobb med klienten.

9: De gjorde mycket för att få klienten att vara delaktig och kompromissade.

9: Arbetet med klienten är väldigt bra. De anpassar det väldigt individuellt utefter klienten i perioder och de uppdaterar planen ofta.

Om Du fick betygsätta verksamhetens omvårdnadsinsatser gentemot klienten (kost, logi, dagliga rutiner etc.):

10. De gjorde vad de kunde kring omvårdnaden och mer därtill.
9. Vad jag hört var det jättebra omvårdnadsinsatser.
– Jag har för lite insyn för att betygsätta omvårdnadsinsatserna men jag vet att det fungerar bra enligt klienten.
– Vad jag hört är omvårdnadsinsatserna väldigt bra, men jag vet inte tillräckligt för att kunna betygsätta.
10. Omvårdnadsinsatserna var mycket bra.
9. Omvårdnadsinsatserna var bra. Det fanns en bra planering för klienten.
8. Omvårdnadsinsatserna är bra.
9. Omvårdnadsinsatserna var mycket bra.
9. Omvårdnadsinsatserna är bra.

Vilka anser Du är verksamhetens starkaste sidor?

  • Deras starka sidor är deras engagemang, samt att hitta lösningar på olika sorters problematik.
  • Deras starka sidor är att de anpassar sig efter klientens behov, har bra koll på klienten och de ser till att
  • personen håller sig ifrån missbruket.
  • Deras starka sidor är den duktiga personalen och kompetensen gällande samsjuklighet.
  • Deras starka sida är att de klarar av denna svåra typ av samsjuklighet. (SoL-placering)
  • De jobbar väldigt nära klienten, individuellt och inte bara i grupp. Det är deras starka sida.
  • Deras starka sidor är att de har ett gott bemötande mot både oss och klienten. De har bra uppföljningar och erbjuder många aktiviteter.
  • Samarbetet, feedbacken, flexibiliteten var deras starka sidor.

Öppna hela SSIL-rapporten från 2021-10-19

pdf:n öppnas i nytt fönster.