Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
För beställare - vår vårdkedja
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Utslussningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Kung Rane
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

Tillsammans gör vi skillnad

Kung Rane är ett mellanvårdsalternativ för människor som oftast är för friska för att vara i psykiatrins vårdavdelningar men som kanske inte klarar ett eget boende. Målgruppen är vuxna män och kvinnor med livsproblem som kan ta sig uttryck i missbruk/beroende och psykisk ohälsa.

Kung Rane är ett anpassat boende och rehabilitering för vuxna kvinnor och män, med individuellt utformat stöd. Vi har ambitionen att alltid sätta klienten i fokus, gällande miljö, behandlingskoncept, kvalité och bemötande. Alla är värda en andra chans; här arbetar vi med återfallet istället för att skriva ut.

Vi erbjuder en vårdkedja och tar emot personer med såväl lättare som tyngre vårdbehov, Sol-placeringar samt personer som har LPT , LRV eller LVM § 27. Vården har 12 platser och drivs i samma regi sedan 2009, med regelbunden renovering och utbyggnad. Kung Rane välkomnar klienter från hela landet.

Vi är ett komplement till kommunala boendeformer för både längre och kortare placeringar. Vi har träningslägenheter som används som tillfällig avlastning eller utslussning. Dessutom har vi ett antal referensboenden till vårt förfogande.

Genom att bygga på relationer med de boende kan vi skapa unika lösningar och bemöta de boende på ett förtroendefullt sätt. Stödet är individuellt utformat efter var och ens behov och utförs av personal som har god kompetens. Det finns en psykiatrisjuksköterska i boendet som hjälper till med de medicinska problem som kan uppstå. Vi har alltid ett medicinövertag under vistelsen på Kung Rane.

Kung Rane ligger alldeles underbart placerat mitt i naturen med jordgubbar som omsluter oss från maj till september.

Målsättning

Målet med vistelsen hos oss är att individen ska kunna leva och fungera i sitt framtida planerade boende. Vi vill därför ta fram och skapa de förutsättningar som
finns hos var och en för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hos oss upplever man Struktur, Trygghet, Mänskliga relationer och Delaktighet.

Vi fokuserar på det friska hos varje människa och försöker uppmuntra och stärka, så att individen ska kunna anta vardagliga utmaningar.

Arbetsmetod

  • Vi arbetar med ett miljöterapeutiskt och salutogent förhållningssätt, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. På Kung Rane använder vi oss av ett unikt bemötande, där vi ser de boendes specifika behov.
  • Vi arbetar med att återskapa en hemmalik miljö både i vardagen och vid högtider.
  • Vi arbetar med individuella genomförandeplaner som upprättas i samråd med vårdtagaren, kontaktmannen och vår uppdragsgivare. Där utgår vi från individens behov. Vi reviderar också genomförandeplanerna regelbundet.
  • Vi arbetar kontinuerligt med Återfallsprevention. Vi arbetar med återfallet istället för att skriva ut omedelbart. Uppstår dock känslan av att den enskilde inte vill eller är beredd på total drogfrihet skrivs man ut.
  • Varje boende har en kontaktman i personalen som vid behov hjälper till med ADL-träning. Kontaktmannen hjälper även till med kontakt med socialtjänst och/eller sjukvården. Kontaktmannen står för det mesta av dokumentationen av vården av den boende. Vi är noga med att följa GDPR i vårt arbetssätt med dokumentation.
Boendeträning

Tanken med att bo på Kung Rane är att tränas eller att fortsätta bo självständigt. Att klara av eller få hjälp med veckobudget av matpengar, städning av sitt boende samt skötsel av sin egen hygien. Till hjälp med detta finns personalen, där stödet utformas individuellt. Vid sidan av detta finns det generella miljöterapeutiska stödet där fokus ligger på modellinlärning. Vi firar födelsedagar och högtider på ett traditionellt och drogfritt sätt. Vi genomför fredagsmys och lördagsaktiviteter utan droger för skapa förutsättningar för ett fortsatt drogfritt liv.

Vården

Vård och välmående står i centrum på Kung Rane. Psykiatriker finns att tillgå för vår sjuksköterska och vi tillämpar medicinövertag. Vi arbetar med drogfrihet och med sysselsättning, för att skapa meningsfullhet och egenvärde. Vi arbetar också med samtalsbehandling, både spontana samtal och inplanerade, genom vår samtalscoach. Vi har också avtal med anläggningen Tumlaren, hit åker vi med de boende och gymtränar, simmar, bastar och havsbadar.

Hos oss ska man uppleva struktur, trygghet, mänskliga relationer och delaktighet.

Drogfrihet

På Kung Rane arbetar vi med klientens återfall. Vi vet att återfall oftast förekommer i samband med en önskan om ett drogfritt liv. Vi använder återfallet som en väg till förändring istället för en omedelbar utskrivning. Man erbjuds återfallsprevention och bör uppvisa en fortsatt önskan om drogfrihet. Vid de fall vi upplever att man inte vill leva drogfritt utan vill fortsätta missbruka, eller om man inte tar emot vår hjälp så ligger det till grund för utskrivning. Alla är värda en andra chans! Vi arbetar med genomsök, både schemalagda och oväntade. Vi har även genomsök med professionella narkotikahundar 6 gånger/år. Här samarbetar vi med Dogsecurity.