Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Om oss
Metod, värdegrund & mål
Kvalitetsarbete
Personal
Arbeta hos oss
Verksamhetsinsatser
GDPR
Kontakta oss
Mobilmenu

Personal

Den operativa verksamheten leds av en föreståndare som är utbildad till socionom med fil mag i socialt arbete och steg 1 i systemisk/narrativ metod. Hon har lång erfarenhet av socialt arbete och psykiatri. I vår personalgrupp finns det sjuksköterska, mentalskötare och undersköterskor. På vardagar jobbar det 2 undersköterskor/ mentalskötare samt sjuksköterska och vaktmästare. Vi har en trofast personalstyrka med stort engagemang, och vi satsar på kontinuerlig vidareutbildning.

Vi säkerställer att all personal inom verksamheten har den utbildning och kompetens som överensstämmer med Kung Ranes målsättning och krav. Personal som utför arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens skall vara kvalificerade.

Sara

Föreståndare och VD

Tel: 0524-489990

Sara är ansvarig för Kung Rane. Hon är socionom med en fil mag. i socialt arbete. Sara har gärna en relation med alla boende och har en tydlig vision om att boendet alltid skall ge en personlig och individuell vård. Vi skall erbjuda det där extra som man kan få av ett boende som inte ligger centralt

Charlotte

Ställföreträdande föreståndare

Tel: 0524-23456

Charlotte är spindeln i nätet för oss alla. Sköter det mesta av myndighetskontakterna tillsammans med Sara och har ett nära samarbete med öppenvårdarna i vårt upptagningsområde. Hon är utbildad inom sociologi och socialrätt blandat med en stor erfarenhet av arbete inom området.

Anders

Psykiatrisjuksköterska

Tel: 0524-23456

Anders är sjuksköterska med psykiatri som specialitet. Han ser till att alla våra boende får sina mediciner på ett säkert sätt. Anders har lång erfarenhet inom yrket och är en klippa för alla anställda och boende.

Valerio

Överläkare vuxenpsykiatri

Valerio är boendets konsultläkare. Han har specialist i psykiatri med inriktning mot beroendeproblematik. Valerio stöttar upp sjuksköterskan i ärenden som rör frågor i HSL. Han kan även vara förskrivande av mediciner där det saknas en upparbetad läkarkontakt. Valerio rondar på plats 1 gång i månaden.

Petter

Boendecoach

Petter är vår glada norrman. Petter tycker om träning och ger gärna tips på träningsupplägg och dylikt för den som är intresserad. Att köra till Göteborg för att underlätta besöken med socialtjänst och öppenvård är något som Petter också gärna gör.

Leila

Boendecoach

Leila är undersköterska och är den som bäst hjälper de boende att skapa vardagsrutiner i sitt boende. Hon hjälper till att få ordning och struktur i lägenheten samt praktiskt visar hur man städar, tvättar och sköter ett hem.

Erika

Boendecoach och MI-coach (motiverande samtal)

Erika arbetar på Kung Rane för att hjälpa de boende med deras arbete med drogfrihet. Erika kan under sin arbetsdag ha samtal med de boende för att ge dem verktyg att lättare kunna hantera sina svårigheter.
Hon tycker också om att hjälpa till med att skapa ett rikare fritidsliv för de boende än vad de tidigare haft.

Lucy

Boendecoach/samtalscoach

Lucy möter våra boende både i vården men främst med samtal kring olika beroende. Återfallsprevention kan erbjudas av Lucy mot missbruk av både sex och spelande samt narkotika och alkohol.

Att på ett naturligt och vardagsmässigt sätt föra diskussioner och samtal kring missbruk tror vi kan öppna dörrar och ge möjligheter som man inte tidigare kunnat ta emot i livet.

Per-Anders

Behandlingsassistent

PA är behandlingsassistent som är utbildad till Transanalytiker och kognitiv psykoterapi. PA tar gärna tar ut de boende på fisketurer eller promenader i naturen. Han samtalar och arbetar med förändringsmetodik. Att hjälpa de boende som behöver brukar PA vara den som skapar listor och veckoscheman för att skapa rutin och erfarenhet för de boende.

Ann-Charlotte

Lotta som vi kallar henne är en lugn person som gärna samtalar men är också praktiskt inriktad. En arbetsuppgift som hon har är att ge stöd för de boende som fått möjlighet att bo i lägenheter utanför Kung Rane.

Linda

Linda är utbildad inom hälsa och är den som gärna strukturerar upp det dagliga arbetet på boendet. Linda arbetar gärna med nätverkskartor för att tydligt se hur våra boendes liv ser ut på hemmaplan. Linda är också den som gärna följer med på morgonpromenader för den som önskar.