Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Om oss
Metod, värdegrund & mål
Kvalitetsarbete
Personal
Arbeta hos oss
Verksamhetsinsatser
GDPR
Kontakta oss
Mobilmenu

Personal

Den operativa verksamheten leds av en föreståndare som är utbildad till socionom med fil mag i socialt arbete och steg 1 i systemisk/narrativ metod. Hon har lång erfarenhet av socialt arbete och psykiatri. I vår personalgrupp finns det sjuksköterska, mentalskötare och undersköterskor. På vardagar jobbar det 2 undersköterskor/ mentalskötare samt sjuksköterska och vaktmästare. Vi har en trofast personalstyrka med stort engagemang, och vi satsar på kontinuerlig vidareutbildning.

Vi säkerställer att all personal inom verksamheten har den utbildning och kompetens som överensstämmer med Kung Ranes målsättning och krav. Personal som utför arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens skall vara kvalificerade.

Sara

Föreståndare och verksamhetsansvarig

[email protected]
Tel: 0524-489990

Sara är ansvarig för Kung Rane. Hon är socionom med en fil mag. i socialt arbete. Sara har gärna en relation med alla boende och har en tydlig vision om att boendet alltid skall ge en personlig och individuell vård. Vi skall erbjuda det där extra som man kan få av ett boende som inte ligger centralt

Charlotte

Ställföreträdande föreståndare

[email protected]
Tel: 0524-23456

Charlotte är spindeln i nätet för oss alla. Sköter det mesta av myndighetskontakterna tillsammans med Sara och har ett nära samarbete med öppenvårdarna i vårt upptagningsområde. Hon är utbildad inom sociologi och socialrätt blandat med en stor erfarenhet av arbete inom området.

Rickard

Ägare

[email protected]
Tel: 0524-489990

Rickard äger Kung Rane och har själv en gång arbetat som boendecoach på boendet. Idag har han en mer tillbakadragen roll och låter Sara och Charlotte sköta verksamheten.

Anders

Psykiatrisjuksköterska

[email protected]
Tel: 0524-23456

Anders är sjuksköterska med psykiatri som specialitet. Han ser till att alla våra boende får sina mediciner på ett säkert sätt. Anders har lång erfarenhet inom yrket och är en klippa för alla anställda och boende.

Malin

Boendecoach

Malin är utbildad undersköterska och är den som gärna strukturerar upp det dagliga arbetet på boendet. Malin tycker om att spela fotboll med de boende eller ha en lugn spelkväll.

[email protected]

Petter

Boendecoach

Petter är vår glada norrman. Petter tycker om träning och ger gärna tips på träningsupplägg och dylikt för den som är intresserad. Att köra till Göteborg för att underlätta besöken med socialtjänst och öppenvård är något som Petter också gärna gör.

[email protected]

Örjan

Boendecoach

Vår lugne norrlänning som gärna tar ut de boende på fisketurer eller promenader i naturen. Örjan är även knuten till våra utslusslägenheter och har särskilda uppdrag med de boende som fått möjlighet att bo i lägenheter utanför Kung Rane.

[email protected]

Leila

Boendecoach

Leila är undersköterska och är den som bäst hjälper de boende att skapa vardagsrutiner i sitt boende. Hon hjälper till att få ordning och struktur i lägenheten samt praktiskt visar hur man städar, tvättar och sköter ett hem.

[email protected]

Erika

Boendecoach och MI-coach (motiverande samtal)

Erika arbetar på Kung Rane för att hjälpa de boende med deras arbete med drogfrihet. Erika kan under sin arbetsdag ha samtal med de boende för att ge dem verktyg att lättare kunna hantera sina svårigheter.
Hon tycker också om att hjälpa till med att skapa ett rikare fritidsliv för de boende än vad de tidigare haft.

[email protected]se

Jessica

Boendecoach

Jessica är undersköterska. Hon hjälper gärna till att städa med de boende och strukturera upp deras hem. Jessika har ett intresse för bilar och tycker om att hitta på aktiviteter med de boende.

[email protected]

Evelina

Boendecoach

Evelina är en lugn person som skapar tillit och förtroende. Hon samtalar gärna med de boende och tar sig tid att stötta på olika sätt i vardagen.

[email protected]