Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
För beställare - vår vårdkedja
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Utslussningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Kung Rane
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

Samtal och stöd med utbildad personal

På Kung Rane utför vi ett arbete som går ut på att inte bara stötta, utan framför allt skapa trygghet och med det kunna leda människor framåt. Detta genom att hitta motivation, samt uppmuntra dem som vågar att prova olika handlingar och se nya lösningar på sina gamla tidigare vanor.

Som ett led i att förändra sitt liv erbjuds samtal för de som önskar. Samtalet är i form av motiverande intervju och kan även fokusera på återfalls prevention ÅP och CRA. Samtalen bedrivs av utbildad personal på boendet. Vi kan också erbjuda ACT-behandling samt CRAFT. CRAFT kan vara behjälpligt för anhöriga, men även i samtal med de boende för att öka förståelsen för hur deras relation och nätverk påverkas av deras beteende.

Teorier som vi använder oss av är Salutogenes, lösningsfokuserad kortttidsterapi, Systemisk- samt Miljöterapi. Dessa teorier ligger till grund för vårt arbetssätt, vårt förhållningssätt samt hur organisationen är uppbyggd.

Vid behov finns även extern psykolog knuten till verksamheten. Bodil Tallberg leg psykolog, leg psykoterapeut Specialist i Klinisk Psykologi. Special utbildad gällande Traumatiserade Barn, unga och vuxna vid BUP Elefanten och Linköpings Universitet. TF – CBT. ERASOR – Off Clinic Kristianstad. EMDR utbildning Uppsala Universitet. Terapi timmar med henne kan köpas extern utöver dygnskostnaden.

Här en bild på vårt samtalsrum:

Mindfulness

Under en dag i veckan kommer en utbildad terapeut i Mindfullnesn till Kung Rane. Här ges tillfälle att lära sig mer och ta hjälp av tekniker för att minska ångest, öka avslappning och ge verktyg till framtiden.

Varför just Mindfullness?

Den moderna människan av idag har ca 80 -120 000 tankar på en dag och alla är inte av en positiv karaktär. Mindfulness i sin fulla skala är förmågan att fokusera uppmärksamheten på vad vi gör hela tiden, genom kropp, sinne och emotion. Detta kan utvidgas till vanliga aktiviteter såsom promenader och löpning eller andra aktiviteter som vara under en längre tid, där rörelse, andning, hjärtslag och hjärnvågor smälter samman.
Med att stilla sinnet har man möjligheten till att leda sig in till "zone" där tid, rum försvinner och man kan börja uppleva nuet i sin fulla potential.