Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu
Vi ser människor förändras!
Vi erbjuder boende i enskilda lägenheter med eller utan stöd.
På Kung Rane individanpassar vi stödet utifrån den enskildes behov. Vi fokuserar på det friska hos varje människa och försöker uppmuntra och stärka, så att individen ska kunna anta vardagliga utmaningar.


Då det har kommit till vår kännedom att det cirkulerar ett påstående om att Kung Rane AB inte har tillstånd att bedriva vår verksamhet, så dementerar vi detta härmed.

Kung Rane AB har tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7kap 1§ 2punkten SoL.
Bostad med särskild service för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Vi har även tillstånd att ta emot personer som är föremål för vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).
Detta har uppkommit då ett gammalt ramavtal lyckats aktiveras hos Göteborgs stad.
Vi sökte detta ramavtal 2016 då med en förhoppning att tillståndet för våra nya lägenheter skulle vara klart då.
Då detta ej blev fallet skulle avtalet aldrig aktiverats.
Vi har avtal med Göteborgs stad på Kung Rane för Boende utan stöd UB50315234.
Vi har också direktupphandlat platser för kvarboende.

För boende

Kom som du är och bli dig själv. Du får egen lägenhet med TV och bredband. Hos oss upplever man individualiserat stöd som, om du vill, kan leda till en självständighet.

För myndigheter

Allt du behöver veta inför en placering, och under placeringsperioden. Kung Rane har 12 träningslägenheter och flera referensboenden ute i samhällen. Ramavtal finns.

Om personalen

Vi har en trofast personalstyrka med stort engagemang, och vi satsar på kontinuerlig vidareutbildning. Alla boende får en personlig kontaktman i personalen.

Boka plats här!

Här kan du som handläggare skicka in din platsförfrågan så kontaktar vi dig samma dag.


Hos oss blir man sedd och bekräftad för den man är.
Vårt mål är att människor förändras när de bor hos oss. En början är att vara någon i någon annans ögon.