Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
För beställare - vår vårdkedja
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Utslussningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Kung Rane
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

Vården

Vård och välmående står i centrum på Kung Rane.

medicinlista

Mediciner

När man bor på Kung Rane har man inte själv hand om sina mediciner. Vi har ett så kallat medicinövertag, för att säkerställa och stabilisera medicineringen. Som boende får man sin medicin tilldelat sig under de tider som läkare ordinerat. All vår medicinhantering sammanställs, dokumenteras och övervakas av vår psykiatrisjuksköterska.


pratbubblor

Samtalsbehandling

Vi arbetar aktivt med samtal. Vi använder oss både av oförberedda samtal i stunden samt regelbundna bokade samtal. Kontaktmannaskapet innehåller kartläggande och stödjande samtal. Vi erbjuder även återfallsprevention.


huvud

Psykiatriker

Psykiatriker finns att tillgå för vår sjuksköterska, som en förlängd del av vårt personalteam. Denna upparbetade kontakt ger kontinuitet i vårdkontakterna om och när de behövs.


Burk för piller

Hos vårdcentralen

Kung Rane har ett nära samarbete med den lokala vårdcentralen där de flesta prover tas och bedöms. Vår vårdpersonal har i uppgift att övervaka proverna och värden såsom blodtryck och insulin i förekommande fall. Detsamma gäller omläggning av sår eller andra liknande vårdkrävande insatser.


Hygien

I vården av de boende finns också arbetet med hygien där allt sker efter en individuell kartläggning av de boendes behov. Här genomförs bedömning av den egna hygienen så att den har en fullgod nivå såsom regelbundna duschningar, tvättning av kläder och sängkläder.


fönstervy

Drogfrihet & återfall

Arbete med drogfrihet är en stor del av arbetet med de boende. Vi vet att det krävs mod att leva drogfritt och på Kung Rane arbetar vi med återfallet, istället för att direkt skriva ut. Vi har ofta rumsbesiktningar för att stävja tillhåll. Vi tar både regelbundna och oregelbundna övervakade drogtester samt öppnar de boendes post vid misstanke om införsel av droger. Vi har genomsök med professionella narkotikahundar för att minska risken för återfall.


Sysselsättning

För att skapa en annan identitet än drogande är det viktigt med sysselsättningar. Vi erbjuder motion både i vårt egna gym, externt gym samt power walks. Vi har också avtal med anläggningen Tumlaren; hit åker vi med de boende för bad, bastu, havsbad och gymträning. Vi skapar sysselsättningar på Kung Rane i och runt boendet för att skapa en meningsfullhet för de boende, inklusive utflykter i närområdet. Är man arbetsför finns också möjlighet att vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och passa på att arbetsträna eller studera medan man bor hos oss.


schematavla

Dokumentation och kontaktperson

Varje boende får en personlig kontaktman i personalen. Denna person finns till hands för samtal och stöd. Personen för också anteckningar om vårdinsatserna, sköter kontakterna med den boendes vårdinstanser och skjutsar dit. Dokumentation: Vi använder det digitala journalsystemet ISOX. För varje boende skapas en månadsrapport som sänds till beställaren. Vi upprättar också genomförandeplaner och reviderar dessa. Vi har GDPR i åtanke i vårt arbete.