Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Om oss
Metod, värdegrund & mål
Kvalitetsarbete
Personal
Arbeta hos oss
Verksamhetsinsatser
GDPR
Kontakta oss
Mobilmenu

Verksamhetsinsatser

Under 2017 har vi infört samtalsbehandling i form av alkohol- och drogprevention. Vi kommer också att utbilda två medarbetare till alkohol- och drogterapueter.

Under 2016 har vi investerat i vidareutbildning av personal, och utbildningen fortsätter in i 2017. Medarbetarna har gått en utbildning i samtalsmetodik om förändring. Personalgruppen och den inre organisationen stärks också genom samarbete med en extern coach, som sedan 2016 genomför ett program tillsammans med oss. Genom att öka den inre styrkan i personalgruppen skapas mer energi att ge till de boende. En arbetsgrupp med stor känsla för varandra hjälper dessutom till att säkerställa patientsäkerheten samt minska de påfrestningar som vårdarbetet innebär.

Externt har vi under 2016 investerat i ytterligare lägenheter, vilket innebär en ökning av antalet utslusslägenheter i grannsamhällena. Vi kan nu erbjuda fler personer tränings- och referensboende, vilka kan leda till egna kontrakt i framtiden. Vår förhoppning är att fortsätta utökningen av antalet lägenheter under 2017.