Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
För beställare - vår vårdkedja
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Utslussningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Kung Rane
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

Inskrivningen steg för steg

Det går snabbt att komma på plats.

Det första telefonsamtalet om placering. Om så önskas ordnas studiebesök. När alla parter är överens om placeringen kommer nästa steg.

Kung Rane åker alltid och hämtar klienten hos er. Enda undantaget är om ankomst sker samma dag som platsbokning.

Klienten med sina tillhörigheter anländer. Hen får sitt rum och hjälp med att få sina saker på plats. Personen erbjuds att delta i aktiviteter.

En personlig kontaktman i personalen utses direkt vid ankomst. Den boende och kontaktpersonen har dialog för att lära känna varann, kartlägga närstående och behov mm.

Vi hjälper till att skaffa ID-kort och bankkort utifrån behov. Om mobilen gått förlorad hjälper vi till att ordna en ny.

Vi upprättar kontakt med klientens upparbetade vårdkontakter inom öppenvården och håller en öppen dialog med socialtjänsten.

Efter den första grundläggande kartläggningen upprättas en Genomförandeplan som sänds till socialtjänsten.

Vi hjälper till med inskrivning hos skola / utbildning och Arbetsförmedlingen utifrån varje klients situation.

Vi hjälper till att söka Grönt kort för tandvård för klienten. Vi ordnar tid hos närliggande tandläkare, om inte upparbetad kontakt finns.


Obs

Vägglöss ökar i samhället. På Kung Rane gör vi det vi kan för att inte få in dem i huset.

När man kommer måste denne ta av sig alla kläder och skor o dyl.  ALLT skall därefter tvättas i minst 60 gr. samt torktumlas. Det som ej går att tvätta, ex. skor och väskor, saker i trä – ja allt, skall placeras i frysen (som är avsett för detta ändamål) i minst 3 dygn. Den boende får under tiden kläderna tvättas låna Kung Ranes ”lånekläder”, som är avsett just för detta. 

Mål för verksamheten:

Vi skall hjälpa människor som inte klarar sig själva i sin hemmiljö.

Vi skall ge de människor som bor hos oss en tro på förändring.

Vi skall vara sista pusselbiten som fattas för att kunna leva ett självständigt liv.