Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Om oss
Metod, värdegrund & mål
Kvalitetsarbete
Personal
Arbeta hos oss
Verksamhetsinsatser
GDPR
Kontakta oss
Mobilmenu

Om oss

vardagsrum uppe

Kung Rane AB drivs i samma regi sedan 2009, av företaget CR Bengtler AB, som leds av Rickard Bengtler. I företagsgruppen ingår också korttidsboendet Gullmarsgården AB.

Kung Rane är en gammal byggnad med fina anor vars huvudbyggnad byggdes redan år 1896. Då rymde byggnaden en diverse affär med bostad på övervåningen. Med tidens gång har huset byggts till och rymt verksamheter som motell, hotell, värdshus, krog och restaurang.

Numera finns plats för 12 boende i ett annex med träningslägenheter där huvudbygganden har alla möjligheter till sociala aktiviteter som gym, pingis, tvsoffa, kök, TV-spel mm.

Kung Rane har också ett antal referensboenden i trakten. De personer som flyttar vidare till dem har möjlighet att fortsätta hålla kontakt med personalen.

Verksamhet

Boende för vuxna med missbruk och psykiatriska diagnoser. Vår specialitet är samsjuklighet.

Vi erbjuder en vårdkedja av boende:

  • Kollektivboende på Gullmarsgården
  • Prova på-boende i träningslägenhet – Gullmarsgården
  • Boende i enskild lägenhet – på Kung Rane
  • Utslussningslägenhet/referensboende i närliggande samhällen, där den boende hyr av oss i andra hand, hos en ordinarie hyresvärd.

Detta underlättar också för socialtjänsten, då vi löser hela boendekedjan av korttidsboende. En relation skapas och vi kan hjälpa till under lång tid och under flera boendesteg.

Medarbetarna

Personalen är en viktig del i vår behandlingsframgång. Vi har en trofast och stabil personalgrupp med stort engagemang och ett jordnära sätt.  Medarbetarna ges regelbunden handledning och fortbildning. Läs mer om vår personalstyrka här.

Investeringar

Företaget återinvesterar regelbundet i verksamheten, både gällande fastigheterna och gällande kompetens. Vi håller precis på med att bygga fler referenslägenheter på Kung Rane, på 36 kvadratmeter vardera med egen toalett. Vi strävar också ständigt att anskaffa nya utslusslägenheter ute i närliggande samhällen.

Vår verksamhet följs upp

Vi deltar i Kvalitetsindex via SSIL –  För vård och omsorg (tidigare hette de Skandinavisk sjukvårdsinformation). Kvalitetsindex är ett kundnöjdhetsindex; SSIL ger oss information om hur uppdragsgivaren och klient/anhörig ser på vår verksamhet. De intervjuar alla våra placeringar som önskar medverka. Resultatet blir en riksundersökning, där vi får en jämförelse mellan vår verksamhet och övriga intervjuade verksamheter.

Arbetsgivarorganisation

Gullmarsgården AB, Kung Rane AB och CR Bengtler AB är medlemmar i Almega, sektion Vårdföretagarna, en arbetsgivarorganisation där branschområdet vård- och behandlingsverksamhet omfattar drygt 2 000 medlemsföretag som bedriver vård och omsorg i privat regi, som vårdcentraler, närsjukvård, sjukhus och sjukhem. Här finns också företag som arbetar med behandling av missbrukare, HVB-hem och familjehem. Via Almega har vi kollektivavtal med SSR, Vision och Kommunal.

Miljö

I vår strävan att vara så klimatneutrala som vi kan så produceras vårt varmvatten och värms våra byggnader med träpellets.

Vi har bytt fönster på vår anläggning Gullmarsgården till mer energisnåla fönster.

Under början på nästa år kommer vi att byta ut våra bensin och dieselbilar mot elbilar och ladd hybrider. 

Vi har påbörjat ett arbete med att installera solceller på båda våra enheter för att kunna ladda våra bilar med grön el.

Vi har idag ett eget reningsverk som har bättre rening än det kommunala reningsverket.

Vi har bytt ut de flesta av våra vitvaror till mer energisnåla.

Vi använder oss sedan 2007 av energisnåla lampor.