Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Om oss
Metod, värdegrund & mål
Kvalitetsarbete
Personal
Arbeta hos oss
Verksamhetsinsatser
GDPR
Kontakta oss
Mobilmenu

Om oss

Kung Rane är en gammal byggnad med fina anor vars huvudbyggnad byggdes redan år 1896. Då rymde byggnaden en diverse affär med bostad på övervåningen. Med tidens gång har huset byggts till och rymt verksamheter som motell, hotell, värdshus, krog och restaurang.

Numera finns plats för 12 boende i ett annex med träningslägenheter där huvudbygganden har alla möjligheter till sociala aktiviteter som gym, pingis, tvsoffa, kök, TV-spel mm.

Kung Rane har också ett antal referensboenden i trakten. De personer som flyttar vidare till dem har möjlighet att fortsätta hålla kontakt med personalen.

Kung Rane AB drivs idag av SAL salutogena processer. (sal.nu) Ägaren är Sara som varit föreståndare på Kung Rane sedan 2015. I företagsgruppen ingår också korttidsboendet Gullmarsgården AB.

Verksamhet

Boende för vuxna med missbruk och psykiatriska diagnoser. Vår specialitet är samsjuklighet.

Vi erbjuder en vårdkedja av boende:

  • Kollektivboende på Gullmarsgården
  • Prova på-boende i träningslägenhet – Gullmarsgården
  • Boende i enskild lägenhet – på Kung Rane
  • Utslussningslägenhet/referensboende i närliggande samhällen, där den boende hyr av oss i andra hand, hos en ordinarie hyresvärd.

Detta underlättar också för socialtjänsten, då vi löser hela boendekedjan av korttidsboende. En relation skapas och vi kan hjälpa till under lång tid och under flera boendesteg.

Medarbetarna

Personalen är en viktig del i vår behandlingsframgång. Vi har en trofast och stabil personalgrupp med stort engagemang och ett jordnära sätt.  Medarbetarna ges regelbunden handledning och fortbildning. Läs mer om vår personalstyrka här.

Investeringar

Företaget återinvesterar regelbundet i verksamheten, både gällande fastigheterna och gällande kompetens.

Vår verksamhet följs upp

Vi deltar i Kvalitetsindex via SSIL –  För vård och omsorg (tidigare hette de Skandinavisk sjukvårdsinformation). Kvalitetsindex är ett kundnöjdhetsindex; SSIL ger oss information om hur uppdragsgivaren och klient/anhörig ser på vår verksamhet. De intervjuar alla våra placeringar som önskar medverka. Resultatet blir en riksundersökning, där vi får en jämförelse mellan vår verksamhet och övriga intervjuade verksamheter.

Arbetsgivarorganisation

Gullmarsgården AB, Kung Rane AB och Salutogena processer är medlemmar i Almega, sektion Vårdföretagarna, en arbetsgivarorganisation där branschområdet vård- och behandlingsverksamhet omfattar drygt 2 000 medlemsföretag som bedriver vård och omsorg i privat regi, som vårdcentraler, närsjukvård, sjukhus och sjukhem. Här finns också företag som arbetar med behandling av missbrukare, HVB-hem och familjehem. Via Almega har vi kollektivavtal med SSR, Vision och Kommunal.

Miljö

I vår strävan att vara så klimatneutrala som vi kan så produceras vårt varmvatten och värms våra byggnader med träpellets.

Vi kör bara elbilar som vi laddar med vår egen energi från våra solpaneler.

Vi har idag ett eget reningsverk som har bättre rening än det kommunala reningsverket.

Vi har bytt ut de flesta av våra vitvaror till mer energisnåla.

Vi använder oss sedan 2007 av energisnåla lampor.